tech-lab

DRUK 3D

Oferujemy druk 3D części do prototypów z projektu naszego klienta. Umożliwiamy także wydruk z rysunku bądź przedstawionej koncepcji produktu. Nasz personel pomoże przenieść koncepcję lub rysunek na model 3D pod wydruk. Druk możliwy przy wykorzystaniu różnych materiałów.